Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi i centrum af Holstebro med fleksible tider.
Ring til mig på 26 35 19 31.

Få hjælp til at komme videre med individuel terapi

Ikke mange mennesker kommer igennem livet uden at opleve hændelser, der kan føre til sorg, depression, angst, dårlig selvværd, stress mv. Du oplever det oftest meget ubehageligt og det kan låse dig fast i et ellers velfungerende liv. Individuel terapi er i disse situationer meget konstruktivt til at hjælpe dig videre.

Som psykoterapeut arbejder jeg meget målrettet. I de fleste terapisessioner løser jeg dine problemer sammen med dig, enkelte gange giver jeg dig redskaber, som du selv kan bruge, når du møder udfordringer i livet. Som oftest er terapien en proces, og vi mødes flere gange.


Angst

Angst er som udgangspunkt en naturlig følelse, der fortæller os, hvornår vi skal være på vagt. Bliver den altoverskyggende, hindrer den dig i at leve og gøre det du vil.

Du kan have angst for forskellige forhold:

 • Social angst
 • Panikangst
 • En fobi
 • Eksamensangst
 • Angst for offentlige steder
 • Tvangstanker
 • … Eller andet

Det kan opleves som uro i kroppen, anspændthed, hjertebanken, svedture, rysten og svært ved at trække vejret.

Der kan være mange årsager til, at du oplever angst, og jeg vil i psykoterapien sætte fokus på, hvad årsagerne til angsten er, og give dig redskaber til at håndtere den. Oftest er det muligt, at jeg gennem individuel terapi kan hjælpe dig til slet ikke have angsten længere, så du igen kan leve et frit og godt liv.


Depression

Depression er en af de mest almindelige psykiske sygdomme. Du kan have en lettere eller sværere depression. Du vil oftest have brug for hjælp til at komme ud af din depression.

Du kan opleve både psykiske og fysiske symptomer ved depression:

 • Gråd
 • Dyb tristhed
 • Tab af livslyst og interesse
 • Lavt selvværd
 • Selvbebrejdelser og skyldfølelse
 • Manglende appetit/ voldsom appetit
 • Svigtende hukommelse
 • Træthed
 • Smerter
 • Dårlig søvn m.m.

Alle depressioner kan behandles gennem individuel terapi. Nogen gange går stressbelastninger forud for depressionen, så i psykoterapien vil jeg også hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der eventuelt stresser dig i din hverdag, og hvordan du undgår de situationer.


Efterfødselsreaktioner

Efterfødselsreaktioner er meget ubehagelige i en tid, som ellers skulle være harmonisk og glad.
Efterfødselsreaktionen kan komme op til et helt år eller senere efter fødslen og kan give sig udslag i bl.a. depressive tendenser som:

 • Tristhed og manglende livsglæde
 • Manglende overblik og energi
 • Angst for at komme til at gøre barnet fortræd
 • Angst for at fejle et eller andet
 • Mindreværdsfølelse
 • Problemer i parforholdet
 • Problemer med egne forældre eller svigerforældre
 • Følelsen af magtesløshed og desperation

Den individuelle terapi tager udgangspunkt i din nuværende situation, i din familiedannelse, dine symptomer, problemområder og handlingsmuligheder. Det er vigtigt at få genopbygget din selvtillid, styrke og troen på, at du er en god mor eller far.


Livskriser

Vi oplever alle livskriser eller overgange som voksne mennesker, og det kan være vigtigt, at vi forholder os til den. I selve krisen kan det være svært at finde tilbage til sig selv igen, og i overgange kan tankerne blive ved med at kredse om det samme. Måske ved du godt, hvad der skal til for at du kommer tilbage på sporet, men kan ikke gøre det alene.


Vi kan vha. individuel terapi sammen få ændret krisen, din forståelse og indsigt af den til et springbræt, hvor du udvikler dig som menneske med øget livskvalitet.


Selvværd

Der er en helt grundlæggende forskel mellem selvværd og selvtillid. Selvværd handler om, hvordan vi ser os selv som mennesker – at hvile i sig selv og være tilfreds med, hvem vi er som personer. Selvtillid dækker over de ydre kvaliteter, som kan ses af én selv og andre: Hvad vi kan, er gode til, kan præstere, har præsteret, og hvordan vi ser ud. Dårligt selvværd kan føles som: 

 • Urealistiske krav til dig selv
 • Fejlfinding ved dig selv, men ikke andre
 • Følelsen af ikke at være god nok
 • Selvkritisk og selvdestruktiv
 • Usikker i samvær med andre
 • Uro og angst

Du kan sagtens have god selvtillid og stadig ikke føle dig værdsat som person. Men det er vigtigt at have et godt selvværd; både for dig selv og dine omgivelser. Jo stærkere dit selvværd er, jo nemmere er det at give udtryk for, hvem du er. Mødet med nye mennesker og de konflikter livet bringer med sig, bliver hermed meget nemmere at håndtere. 
Psykoterapien vil give dig redskaber til at skabe eller genskabe tillid til dig selv. Det kræver at vi arbejder med både dine tanker og din adfærd.


Sorg

Det kan være skræmmende at opleve sorg, at føle tankerne kredser om det samme og at miste kontrollen over sit liv.

Mange kommer selv igennem sorgen over f.eks. at miste en nær, miste jobbet, tab af funktionsevner, sygdom, skilsmisse mv., mens andre har brug for hjælp til at komme igennem sorgen.

I psykoterapien vil vi sammen bearbejde sorgen. Det er aldrig for sent at færdiggøre og bearbejde en sorg. Gennem terapien vil jeg hjælpe dig med at kunne komme i kontakt med de gode ting omkring den/det, du har mistet, så sorgen ikke overtager dit liv. 


Stress

At have travlt og trænge til et hvil er ikke det samme som stress. Stress kan gøre dig alvorligt syg. Stress kan både opstå af for store arbejdsmængder og som følge af psykiske påvirkninger bl.a. på arbejdspladsen eller i hjemmet. Nogle gange skal det bare være en lille ting der gør, at bægeret flyder over. Symptomerne er oftest:

 • Søvnbesvær
 • Irritabilitet
 • Rastløshed
 • Svært ved at overskue, planlægge udføre daglige opgaver
 • Koncentrationsbesvær
 • Glemsomhed
 • Manglende appetit
 • Angst
 • Aggressiv adfærd
 • Depressiv

Psykoterapi kan hjælpe dig med at få klarhed over, hvad der stresser dig i din hverdag, og hvordan du undgår de situationer. Psykoterapien kan hjælpe dig helt væk fra din oplevelse af stress og kan give dig redskaber til at mærke efter og til at skabe nye handlemuligheder.