Hvordan arbejder jeg?

Du eller I ankommer og bliver budt på kaffe, the eller kakao.

Den første gang fortæller du om dit problem, eller hvad du ønsker skal forandres. Jeg lytter nærværende og aktivt, og stiller dig spørgsmål. Her starter terapien.

Mennesker er meget forskellige – og jeg tager altid udgangspunkt i det unikke menneske og arbejder ud fra, hvor du oplever dét, som er svært i dit liv.

Som psykoterapeut arbejder jeg meget målrettet. I de fleste terapisessioner løser jeg dine problemer sammen med dig. Enkelte gange giver jeg dig redskaber, som du selv kan bruge, når du møder udfordringer på din vej. Som oftest er terapien en proces, og vi mødes flere gange.